Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Dušan Glumac pr.
Glumac Dent
Kneza Lazara 8
22000 Sremska Mitrovica
Telefoni:
+381 22 640 986
+381 64 144 16 11

info@glumac-dent.rs

www.glumac-dent.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619